เลดี้ คอลิน แคมป์เบลล์

Lady Colin Campbell เป็นนักเขียนชาวอังกฤษ นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลิกภาพทางโทรทัศน์และวิทยุของเชื้อสายจาเมกา ซึ่งเขียนนวนิยายสามเล่มเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษ ดูชีวประวัติล่าสุดของ Lady Colin Campbell และค้นหา Married Life, มูลค่าสุทธิโดยประมาณ, เงินเดือน, อาชีพและอื่น ๆ